Maak een afspraak via 06-22406832

Coaching voor medewerkers blijkt succesvol

Betere prestaties en vaardigheden

De Nederlandse onderzoekers kwamen daarbij tot de vaststelling dat coaching vooral tot een verbetering van prestaties en vaardigheden kan leiden, een positieve invloed heeft op het bereiken van doelen en ook een impact kan hebben op attitudes. Daarnaast vonden de onderzoekers dat er een lichte positieve invloed is op het welzijn en de veerkracht van de werknemers. De wetenschappers geven echter aan dat niet altijd kan worden bepaald waarom de coaching positieve resultaten oplevert, maar daarover moet volgens hen verdere research uitsluitsel kunnen brengen.

Postitieve impact

“Coaching heeft de voorbije decennia als vakgebied een enorme groei gekend,” benadrukken de onderzoekers Tim Theeboom, Bianca Beersma en Annelies van Vianen, medewerkers aan het departement organisatiepsychologie aan de Universiteit Amsterdam. “De wereldwijde coaching-industrie realiseert inmiddels een jaaromzet van 2 miljard dollar en het aantal opleidingsinstituten blijft aangroeien. Hoewel er steeds meer onderzoek gedaan wordt naar de effectiviteit van coaching blijven er in de markt twijfels over het nut van het inschakelen van coaches. Door nu voor het eerst alle onderzoeken op een rij te zetten hopen de onderzoekers meer inzicht te kunnen geven in de werkelijke positieve impact van coaching.

 

De relatie is van vitaal belang

De onderzoekers zeggen vastgesteld te hebben dat mogelijk een aantal factoren kunnen worden aangewezen die het succes van een coaching-project kunnen beïnvloeden. “Onder meer blijkt dat sommige werknemers gemakkelijker vatbaar zijn voor coaching dan andere collega’s,” voeren de Nederlandse wetenschappers aan. Vastgesteld kon worden dat een goede coaching, net zoals een succesvolle therapie, in belangrijke mate kan worden gelinkt aan de connectie die tussen de werknemer en zijn coach kunnen worden gerealiseerd. Inlevingsvermogen, aanmoediging en luistervaardigheden kunnen voor een coach efficiënter instrumenten zijn dan de keuze van een specifieke methodologie.

Bron: Express.be/ NOBCO.