Maak een afspraak via 06-22406832

Model van de Logische Niveaus

Een van mijn favoriete modellen die ik gebruik in mijn praktijk is toch wel het Model van de Logische niveaus. Dit model is ontwikkeld door antropoloog Gregory Bateson ten behoeve van persoonlijke ontwikkeling en effectieve communicatie.

Effectiever gedrag op de werkvloer met behulp van dit model
Als je ander, effectiever gedrag wilt vertonen is het heel fijn om bij jezelf te onderzoeken waarom je doet wat je doet. Hier liggen diepere sturingen aan ten grondslag. Door bewust te worden van jouw overtuigingen en waarden, ben je in staat om negatieve overtuigingen die je belemmeren te identificeren en te vervangen door positievere denkpatronen.

Het Model van de Logische Niveaus gaat uit van zes verschillende niveaus die ons denken, communicatie en gedrag sturen, die hiërarchisch georganiseerd zijn. Je onderzoekt een vraagstuk dan op de volgende niveaus:

  1. Tastbare fysieke omgeving

Dit is het meest basale niveau waarop we onze externe fysieke omgeving ervaren. Het omvat de mensen, plaatsen, situaties en gebeurtenissen waarmee we dagelijks interacteren.

  1. Het gedrag wat je vertoont

Op dit niveau gaat het om onze specifieke acties, gedragingen en gewoonten. Het zijn de dingen die we doen en het gedrag dat we vertonen.

  1. De vaardigheden waarover je beschikt

Dit niveau omvat de competenties, vaardigheden en capaciteiten die we hebben ontwikkeld om bepaalde taken uit te voeren. Het gaat over wat we kunnen doen.

  1. Overtuigingen en waarden die je gedrag sturen

Deze diepgewortelde overtuigingen bepalen hoe we de wereld zien en hoe we onszelf zien.

  1. Je kernidentiteit, wie je gelooft te zijn

Het diepste niveau, waarin onze kernidentiteit, zelfbeeld en overtuigingen over wie we zijn, worden gevormd. Het is onze perceptie van wie we zijn als persoon.

  1. Missieniveau & zingeving, waar sta je voor

Dit niveau is er later nog aan toegevoegd om het grotere geheel waar je deel van uitmaakt te kunnen beschouwen. Hoe je je hiertoe verhoudt.

Het begrijpen van deze logische niveaus kan dienen als een routekaart voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Benieuwd hoe dit jou verder helpt? Voor de komende drie jaar ben ik weer gecertificeerd als Noloc loopbaanprofessional en de deur staat wagenwijd open voor jou!

Laten we kennismaken!

‘Ik baal van mijn gedrag op kantoor,’ zegt hij.

‘Ik baal van mijn eigen gedrag op kantoor,’ zegt hij tijdens een van onze eerste coachsessies. We raken in gesprek om meer duidelijkheid te krijgen over wat hem dwarszit. ‘Dus eigenlijk vraag je je af waarom je doet wat je doet?’ vat ik samen.

Heel fijn, want als je daar scherp zicht op hebt, kun je er ook iets aan veranderen. We gaan aan de slag met het Model van de Logische Niveaus van antropoloog Gregory Bateson.

We ontdekken waar het niet strookt, wat hij wel wil en wat er zou gebeuren als hij zijn diepere geloofsysteem zou laten doorwerken in zijn vaardigheden en bijpassend gedrag. Met een bak energie en praktische acties loopt hij de deur weer uit.