Outplacement

Op het moment dat jouw organisatie geen plek meer heeft voor een medewerker kun je een outplacement traject inzetten. Het woord outplacement zegt het namelijk al: buiten plaatsen. Door mij in te schakelen ga ik samen met de medewerker de mogelijkheden voor een andere baan onderzoeken. Dit traject duurt meestal tussen 3 en 6 maanden. Een outplacementtraject maakt vaak deel uit van het sociaal plan bij een reorganisatie.

Ik begeleid en coach medewerkers bij het zoeken naar een andere baan. De medewerker krijgt vaak een gestelde termijn om naar een andere baan te zoeken.

Begeleiding

Werken is gezond het houdt ons betrokken en actief

Maar werk kan ook ongezond zijn. Werk dat niet bij iemand past en/of werken onder te hoge druk vanuit de omgeving of de persoon zelf, kan op de lange termijn allerlei klachten veroorzaken. Dan kan er een outplacement traject gestart worden. Dat is beter voor alle partijen.

Testen

Testen
Om een outplacementtraject goed uit te kunnen voeren, beschik ik over meerdere testen zoals:

  • Loopbaanscan
  • Interesse-test
  • Uitgebreide talent-assesment
  • Drijfverenscan
    De testen gebruik ik als basis en richtlijn om vervolgens in gesprek te gaan voor een succesvol traject.

Je kunt mij inschakelen voor het begeleiden en coachen tijdens een outplacementtraject. Outplacementtraject zet ik regelmatig in bij onoplosbare arbeidsconflicten en een dreigende reorganisatie.