Wanneer zet je teamcoaching in?

De samenwerking binnen de teams loopt niet soepel, de teamdoelen worden niet behaald en de resultaten blijven achter. Een succesvol team slaagt erin elkaar goed feedback te geven, de belemmeringen te bespreken en daar goed op in te spelen. Teams die de competenties, kennis en ervaring van de mensen in het team optimaal durven in te zetten blijven continu in beweging. Ze zijn in staat elkaar door middel van feed back te geven aan elkaar het team naar een hoger level te brengen.

Het team onder de loep

Ik onderzoek waar de krachten en talenten liggen van de mensen binnen het team en coach mensen hierbij. Dit kan leiden tot verassende resultaten bij de mensen en het team. Dit stimuleert enorm.

Wat ik doe

Ik begeleid en coach je medewerkers waardoor zij een goed samenwerkend team worden en blijven. Dit doe ik door met ze in gesprek te gaan, te luisteren en de juiste rollen te verdelen binnen het team. Mensen die in hun kracht staan dragen bij aan een positieve teamontwikkeling. Als teamcoach breng ik mensen in beweging.