Maak een afspraak via 06-22406832

Transitievergoeding gebruiken voor loopbaan coaching!

De beëindiging van de arbeidsovereenkomst kan op verschillende manieren: de werkgever kan de arbeidsovereenkomst opzeggen, de kantonrechter kan de arbeidsovereenkomst ontbinden, of het kan zijn dat je tijdelijke contract niet wordt verlengd.

Transitievergoeding: waar mag je het voor gebruiken?

Je kunt de transitievergoeding bijvoorbeeld gebruiken voor loopbaancoaching bij de overstap naar een andere baan. Ook kun je met jouw werkgever in de aanloop naar het ontslag afspreken dat je een cursus gaat doen. De door de werkgever gemaakte kosten komen dan in mindering op de transitievergoeding.
Heeft jouw werkgever tijdens jouw dienstverband kosten gemaakt om jouw bredere inzetbaarheid buiten de organisatie te bevorderen door bijvoorbeeld outplacement? Dan kunnen deze kosten ook in mindering worden gebracht op de transitievergoeding. Hiermee moet je wel instemmen.

Transitievergoeding: collectieve afspraken

Soms zijn er in collectief verband afspraken gemaakt over vergoedingen of voorzieningen waar je bij (dreigend) ontslag gebruik van kunt maken. Bijvoorbeeld in een sociaal plan (al dan niet in de vorm van een cao). Tot uiterlijk 1 juli 2016 geldt een overgangsperiode voor vergoedingen en voorzieningen in collectieve afspraken met verenigingen van werknemers. Tijdens deze overgangsperiode heb je nog geen recht op een transitievergoeding.

De hoogte van de transitievergoeding
De hoogte van de vergoeding wordt bepaald op basis van 2 onderdelen: het maandsalaris en het aantal dienstjaren. De vergoeding is maximaal € 75.000,-. Of 1 jaarsalaris, als dat hoger is.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ontslag/vraag-en-antwoord/heb-ik-recht-op-een-vergoeding-als-ik-word-ontslagen